Starostwo Powiatowe w Lęborku

Pętla indukcyjna w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Pętla indukcyjna w Starostwie Powiatowym w Lęborku stanowić będzie udogodnienie dla osób z dysfunkcją słuchu. Pętla podblatowa przeznaczona jest do obsługi indywidualnej tj 1:1. W znacznym stopniu podnosi komfort obsługi klienta. Na implementacji układu indukcyjnego korzystają obydwie strony, osoby używające aparatów słuchowych oraz sam personel. Rozmowa może przebiegać na normalnym lub niższym poziomie głosowym, ponieważ głos obsługi przekazywany jest bezpośrednio do ucha osoby z dysfukcją ośrodka słuchu. Nie ma konieczności wyrażania się w sposób donośny, jak to zwykle ma miejsce w sytuacji kontaktu z osobą słabosłyszącą.