Zakład Radioterapii we Włocławku

Pętla indukcyjna w Zakładzie Radioterapii we Włocławku

Od teraz osoby słabosłyszące mogą korzystać z zainstalowanej pętli indukcyjnej. Jest to szczególnie ważne podczas osobistych wizyt pacjentów z dysfunkcja słuchu. Ośrodek zadbał o wysoką jakość obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.