Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie

Dostawa systemu FM z pętlą indukcyjną dla potrzeb obsługi widzów i słuchaczy wydarzeń kulturalnych oraz stacjonarnej pętli indukcyjnej do kasy biletowej. Udogodnienia dla osób z wadami słuchu, ale i również dla odbiorców, którzy chcą korzystać z systemu FM jako osobistego odsłuchu.