Częste pytania

1. Kogo dotyczy ustawa?

Odp:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696
Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

dotyczy: ministerstwa, szkoły publiczne, biblioteki publiczne, ZUS, Szpitale i przychodnie, urzędy miast/gmin/województw, uczelnie publiczne, OPS, MOPS, GOPS, domy dziecka, domy kultury, zakłady karne, KRUS, NFZ, PAN

 

2. Gdzie instaluje się pętle indukcyjne?

Odp:
a) do obsługi 1 osoby: okienka/punkty rejestracyjne/kasowe/informacyjne – pętla działa w ograniczonym polu około 1,5m x 1,5m niezbędnym do obsługi 1 petenta. Z uwagi na zasięg i pole pokrycia ten rodzaj pętli może funkcjonować na stanowiskach ze sobą sąsiadujących.

b) dla wielu odbiorców: sale widowiskowe/kinowe/konferencyjne, aule, perony kolejowe, wystawy, poczekalnie, pomieszczenia dziennego pobytu, jadalnie, pomieszczenia rehabilitacyjne, sektory widzów/kibiców. Ten rodzaj pętli nie powinien funkcjonować w pomieszczeniach za sobą sąsiadujących z uwagi na wypływ zmiennego pola magnetycznego poza obrys pomieszczenia. Precyzując: prowadząc zajęcia, czy konferencje w jednym czasie w dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach, sygnały pochodzące z mikrofonów, rzutników multimedialnych, czy innych urządzeń działających w tym czasie, mogą przenikać i nakładać się wzajemnie na siebie, szczególnie w miejscu styku pomieszczeń tj w pasie około 3-4m (treści odtwarzane w sali A przenikają do sali B i odwrotnie).

 

3. Jakie są rodzaje pętli indukcyjnych?

Odp:
1. Do obsługi jednego odbiorcy:

a) stanowiskowe stacjonarne (zestaw seryjnie produkowany zawiera: matę indukcyjną z przewodem, wzmacniacz, uchwyt do montażu wzmacniacza, mikrofon pojemnościowy),

Zalety:

  • brak konieczności ujawniania swojej niepełnosprawności przez osobę korzystająca z aparatu słuchowego
  • pętla indukcyjna jest bezobsługowa, nie dostarcza dodatkowych obowiązków ani konieczności znajomości urządzenia, raz zainstalowana nie wymaga ingerencji człowieka.

Wady: brak

b) stanowiskowe przenośne – urządzenie akumulatorowe z wbudowanym mikrofonem.

Zalety:

  • mobilność

Wady:

  • osoba z niepełnosprawnością słuchową musi się ujawnić
  • wymagana jest znajomość obsługi urządzenia oraz jego konserwacji, urządzenie posiada wbudowany akumulator, którego skuteczność z czasem spada, a nieumiejętne postępowanie wielokrotnie skraca jego żywotność.

 

2. Dla wielu odbiorców:

  •  dookólne/obwodowe (instalowane w stosunkowo niewielkich pomieszczeniach których jeden z boków nie jest dłuższy niż około 5m) – pole pokrycia 100%
  • ósemkowe dwusektorowe bądź wielosektorowe – pole pokrycia: w miejscu podziału sektora nad przewodem występuje zanik pola o szerokości około 20-30cm na całej długości. Dzieje się tak w każdym miejscu podziału dla pętli wielosektorowych.
  • macierzowe z przesunięciem fazy – pole pokrycia 100%

Te rodzaje pętli projektuje się z pomocą specjalistycznego oprogramowania. Okablowanie stanowią przewody wieloparowe lub taśma miedziana. Diagramy umieszczone poniżej obrazują charakterystykę pokrycia polem pętli.

4. Jak działa pętla indukcyjna?

Odp:

każdy układ indukcyjny wymaga zastosowania odpowiednio dobranego wzmacniacza, który posiada pewną ilość wejść liniowych, mikrofonowych lub liniowo-mikrofonowych. W zależności od tego z jakich urządzeń chcemy podać sygnał na wzmacniacz, wybieramy odpowiednie wejście. W przypadku mikrofonów bezprzewodowych złożonych z nadajnika i odbiornika – odbiornik łączymy ze wzmacniaczem bezpośrednio do wejścia liniowego. W przypadku mikrofonu dynamicznego czy pojemnościowego korzystamy z wejścia mikrofonowego. Wszelkie urządzenia odtwarzające dźwięk (CD, TV, Radio itp.) również korzystają z wejść liniowych. Jeśli w danej sali istnieje już system nagłośnieniowy, wówczas wychodzimy z istniejącego miksera fonii wyjściem liniowym do wejścia liniowego wzmacniacza pętli indukcyjnej.

Wszystkie wspomniane sygnały „wchodzą” na zmienne pole elektromagnetyczne, które uruchomiliśmy w pomieszczeniu. W momencie pojawienia się w nim osoby z aparatem słuchowym i przełączeniu ręcznym czy automatycznym aparatu w tryb cewki indukcyjnej (tryb „T”) cewka aparatu słuchowego indukuje ładunki niosące ze sobą treści sygnałów, dzięki temu do ucha osoby z dysfunkcją słuchu trafiają jedynie sygnały pochodzące z miksera fonii, czy też z pozostałych wykorzystywanych urządzeń.

5. Co jeśli warunki nie pozwalają na montaż pętli indukcyjnej dla wielu odbiorców?

Odp:

Istnieją kilka powodów, które uniemożliwiają montaż pętli indukcyjnej w danym obiekcie/pomieszczeniu. Pierwszy to zbyt duży poziom szumu magnetycznego (mierzymy jego wartość podczas wizji lokalnej przeznaczonym do tego certyfikowanym urządzeniem). Drugi - brak możliwości ingerencji w strukturę podłogi (konserwator zabytków lub świeżo wyremontowana posadzka). Wówczas rozwiązaniem mogą być systemy FM oparte na falach radiowych. Działają jak mikrofony bezprzewodowe. System FM składa się z nadajnika (bądź kilku) i odbiornika (kilku lub kilkunastu). Do nadajnika podajemy sygnały liniowe wychodzące z miksera fonii a ten rozsyła je do odbiorników (tzw bodypack przypinany do paska lub chowany w kieszeń) zlokalizowanych przy osobach z dysfunkcją słuchu. Do odbiorników podłączamy słuchawki, które stanowią w tym momencie pomoc w lepszym słyszeniu przekazywanych treści.