Czym jest pętla indukcyjna?

Pętle indukcyjne powinny znajdować się w każdym miejscu publicznym takim jak, dworce kolejowe/autobusowe, porty lotnicze, apteki, przychodnie, szpitale, banki, kasy, wewnątrz autobusów, muzea, miejsca kultów religijnych, szkoły, wreszcie w miejscach pracy jeśli warunki na to pozwalają. Dlatego też w zależności od warunków, miejsca przeznaczenia oraz powierzchni działania pętli indukcyjnej, z najwyższą starannością dobieramy urządzenia, projektujemy kompletny system i realizujemy instalacje, dbając przy tym o zachowanie dotychczasowych walorów estetycznych obiektu.

Bezdyskusyjny natomiast pozostanie fakt znacznego podwyższenia walorów kultury społecznej miejsca z zainstalowaną pętlą, czyniąc go przyjaznym dla osób niedosłyszących. „Przyjaznym” – w tym przypadku jest to kwestia: słyszeć albo nie słyszeć.

W naszej ofercie znajdują się wzmacniacze pętli indukcyjnych odpowiednie do instalacji w autobusach, dedykowane do okienek kasowych, jeszcze inne instalowane są w pomieszczeniach konferencyjnych. Przekrój miejsc, w których znajdują zastosowanie pętle indukcyjne możemy zamknąć dla ogólnego poglądu choćby teatrem czy kinem.

Pętla Indukcyjna – co to jest i jak działa?

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. Fenomenem przy tym jej stosunkowo niski koszt oraz bezobsługowość. Istnieje szereg sytuacji, w których pętla indukcyjna, może okazać się rozwiązaniem optymalnym. Szczególnie, że w środowisku osób z dysfunkcją wzroku – zdominowanym przez osoby starsze, wady słuchu są dość często spotykane.

Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której osoba słabowidząca musi dostrzec z kilku/kilkunastu, kilkudziesięciu metrów np: godzinę odjazu pociągu lub autobusu. Pętla indukcyjna jest w stanie bez najmniejszych zniekształceń akustycznych przekazać taką informację „prosto do ucha” i to nie jednej ale wszystkim osobom znajdującym się w obszarze jej działania ograniczonym jedynie murami budynku.

Kolejne słowa poświęcone będą jednak części społeczeństwa z wadami słuchu.

Czy wiesz co potrafi Twój aparat słuchowy?

Pętla Indukcyjna

Ponad połowa użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że ich aparat słuchowy posiada coś takiego jak cewka indukcyjna, a posiada ją niemal 100% aparatów. Z kolei Ci którzy mają tą wiedzę , nie do końca potrafią z niej korzystać w praktyce. Specjaliści natomiast nie uświadamiają do czego może się ona przydać. Myślę, że w tym jak i w wielu podobnych przypadkach zawodzi stały czynnik – wiedza. Może dlatego do tej pory traktuje się ją jako niepotrzebny gadżet. Nie informuje się więc zainteresowanych o istnieniu cewki indukcyjnej. Tymczasem ta stanowi bardzo użyteczny element aparatu słuchowego.

Aparaty słuchowe pracują zwykle w dwóch trybach:

„M” – „mikrofon”– wykorzystujący wbudowany mikrofon, umożliwiający odbiór dźwięków z otoczenia

„T” – „telefon” – pozwalający na odsłuchiwanie dźwięku ze słuchawki telefonicznej przy wyłączonym mikrofonie oraz co dla nas ważne – umożliwiający korzystanie ze wspomnianej cewki indukcyjnej. Wyboru dokonujemy za pomocą przełącznika, który ustawiamy w jednej z dwóch pozycji „M” lub „T”. Istnieją też aparaty z możliwością równoczesnej pracy w obu trybach bez konieczności manualnej ingerencji. W aparatach programowalnych można dodatkowo zadać odpowiednią proporcję pomiędzy sygnałem z mikrofonu i cewki.
Wielką zaletą pracy w trybie „T” jest wyłączenie wbudowanego w aparat mikrofonu, zabieg ten eliminuje niepożądane przydźwięki i hałasy z najbliższego otoczenia osoby słabosłyszącej.

Pętla od strony fizyki w dwóch słowach:
prąd elektryczny płynacy w pętli wytwarza wokół przewodu zmienne pole magnetyczne. Jeśli w tym polu znajdzie się inny przewód elektryczny – wzbudzony zostanie w nim prąd elektryczny przy czym oba przewody nie muszą się ze sobą stykać. Zjawisko to nazywamy indukcją elektromagnetyczną. Cewka indukcyjna w przypadku aparatów słuchowych to bardzo mały zwój przewodu. Zmienny prąd, wzbudzany w cewce, podłączonej do głośniczka, słuchawki telefonicznej, wytwarza w niej pole elektromagnetyczne. Gdy zbliżymy do niej aparat słuchowy – w jego cewce indukcyjnej popłynie prąd, który zamieniony zostanie na dźwięk, słyszany przez użytkownika aparatu.
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej wykorzystywane jest w urządzeniu zwanym pętlą indukcyjną. Okazuje się bowiem, że gdy przewód elektryczny, w którym płynie zmienny prąd, tworzy pętlę – a więc jego początek i koniec podłączone są do jednego źródła sygnału elektrycznego – wtedy w całej przestrzeni, wokół której biegnie ów przewód, powstaje zmienne pole magnetyczne. Tak więc, gdy w obszarze ograniczonym przez przewód, tworzący pętlę, znajdzie się aparat słuchowy mający cewkę indukcyjną i gdy aparat ów przełączony zostanie w tryb pracy „T”, użytkownik może słyszeć dźwięk jednakowo dobrze w każdym miejscu wewnątrz obszaru ograniczonego pętlą. Nie jest ważne, czy będzie to tzw. pętla naszyjna, osobista, czy też wielka pętla zainstalowana w dużej sali koncertowej czy nawet na stadionie sportowym. Wystarczy, że do sterownika pętli, a więc urządzenia, do którego podłączone są oba końce przewodu pętli indukcyjnej, podłączone zostanie źródło sygnału akustycznego – mikrofon, radio, odtwarzacz mp3, telewizor, komputer itp.

Informacje ogólne na temat pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną jest złożony ze źródła dźwięku (mikrofon lub zespół mikrofonów podłączonych do miksera audio, TV, odtwarzacz CD, laptop etc.), wzmacniacza pętli indukcyjnej, którego parametry dobiera się na podstawie rodzaju zastosowania oraz charakterystyki i wielkości pomieszczenia. Odpowiednio zainstalowanego (z zachowaniem normy PN-EN 60118-4:2015-6)i dobranego pod względem parametrów przewodu pętli indukcyjnej pełniącego rolę anteny indukującej zmienne pole magnetyczne. Odbiornika (cewki indukcyjnej), czyli aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej lub zewnętrznego odbiornika pętli indukcyjnej.

Pętle indukcyjne dzielimy na różne rodzaje w zależności ich zastosowania, tj.

 • Pętle przeznaczone dla dużego audytorium o dużym zasięgu (miejsca kultu religijnego, sale wykładowe, aule)
 • Pętle przeznaczone dla małej ilości odbiorców (salki konferencyjne, mieszkania, klasy lekcyjne, środki komunikacji publicznej)
 • Pętle tzw. stanowiskowe lub okienkowe przeznaczone dla jednego odbiorcy (okienka, kasy, recepcje, banki)
 • Pętle o przeznaczeniu specjalistycznym np. parowane z telefonami komórkowymi

Pętla indukcyjna – zasada działania systemu wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących

Sygnał ze źródła dźwięku (mikrofon lub zespół mikrofonów, TV, laptop, rzutnik multimedialny…) jest podłączony do wzmacniacza pętli indukcyjnej, który generuje prąd zmienny o wartości nawet kilkunastu amper. Prąd ten „płynie” poprzez obwód zamknięty, w którym wytwarzane jest zmienne pole magnetyczne. Zmienne pole magnetyczne przekształcane jest przez cewkę w aparacie słuchowym na dźwięk a następnie wzmocniony odpowiednio do poziomu ubytku słuchu użytkownika.

W salach konferencyjnych oraz szkoleniowych oprócz źródeł dźwięku takich jak mikrofon prelegenta lub laptop do obwodu wzmacniacza jest również „podawany” sygnał z mikrofonu pojemnościowego lub zespołu mikrofonów pojemnościowych aby użytkownik aparatu słuchowego z cewką indukcyjną nie czuł się odosobniony. Mikrofony „zbierają” naturalny szum występujący w pomieszczeniu i za ich pośrednictwem sygnał jest przekazywany dalej poprzez wzmacniacz pętli indukcyjnej do aparatu słuchowego odbiorcy.

Zalety stosowania pętli indukcyjnych

 • Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu prelegenta lub innego źródła dźwięku co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje,
 • Liczba osób korzystających w jednym czasie z pętli indukcyjnej nie wpływa na jakość przekazu,
 • Jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba użytkowników,
 • Sygnał z prawidłowo zainstalowanej pętli indukcyjnej będzie idealnie dopasowany do ubytku słuchu osoby niedosłyszącej, gdyż poziom głośności jest dopasowywany indywidualnie na aparacie słuchowym,
 • Dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych urządzeń. Wystarczy, że na swoim aparacie słuchowym przełączy tryb z M na T
 • Wbrew pozorom system wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących z pętlą indukcyjną jest systemem prostym w użyciu, ponieważ jest konfigurowany przez osobę odpowiedzialną za instalację tego systemu tylko jeden raz i nie ma potrzeby dalszego ingerowania w jego ustawienia.

Miejsca instalacji pętli indukcyjnych:

 • Środki komunikacji publicznej
 • Dworce/Lotniska
 • Sale wykładowe
 • Kina, teatry
 • Miejsca kultu religijnego