Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Pętla indukcyjna w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Dostawa, montaż, kalibracja

Pętla indukcyjna w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Dostawa, montaż, szkolenie z użytkowania systemu FM z pętlą indukcyjną. Systemy FM oraz pętle induckyjne to jedyne rozwiązanie wspomagające słyszenie, wymienione w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.)