Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

Pętla indukcyjna w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Dostawa i montaż pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wykonanie pętli macierzowej z przesunięciem fazy zgodnie z obowiązującą normą PN-EN60118-4:2015-6