Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

Pętla indukcyjna w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Projektowanie, wykonawstwo, dokumentacja powykonawcza pętli indukcyjnych. Instalacja spełnia wymogi ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.

Dostawa i montaż pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wykonanie pętli macierzowej z przesunięciem fazy zgodnie z obowiązującą normą PN-EN60118-4:2015-6