Kościół w Norymberdze

Pętla indukcyjna w Kościele w Norymberdze. Montaż, Kalibracja zgodnie z PN-EN60118-4:2015-6

Pętle indukcyjne w obiektach sakralnych, katedrach, kościołach, kaplicach niewelują nieporządane odbicia, echa oraz pogłos panujący wewnątrz. Do uszu za pośrednictwem aparatu słuchowego trafia czysta treść kierowana z mikrofonu pulpitowego.

Dostawa i montaż wraz z kalibracją zgodnie z europejską normą PN-EN60118-4:2015-6 pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących w Kościele w Norymberdze