Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Wykonana instalacja oparta o pętlę indukcyjną podblatową spełnia wymogi normy PN-EN 60118-4

Montaż  pętli indukcyjnej do obsługi indywidualnej dla osób niedosłyszących w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.