Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Montaż  pętli indukcyjnej do obsługi indywidualnej dla osób niedosłyszących w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.