Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Pętla indukcyjna do obsługi indywidualnej dla osób niedosłyszących w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Dostawa, montaż, kalibracja zgodnie PN-EN60118-4.