Muzeum Fotografii Strzelnica w Krakowie

Muzeum Fotografii Strzelnica w Krakowie

Pętla indukcyjna jako urządzenie wspomagające słuch. Pętla induckyjna stanowiskowa Univox CTC-120 to kompaktowe i bezobsługowe urządzenie rekomendowane przez Polski Związek Głuchych do obsługi osób z wadami ośrodka słuchu. Instalacja spełnia normę PN-EN 60118-4