Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie

Pętla Indukcyjna w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie.

Dostawa, Montaż, Kalibracja pętli indukcyjnej powierzchniowej zgodnie z normą PN-EN60118-4:2015-6. Wyposażenie w pętle indukcyjne ośrodków kultury na terenie całego kraju.