Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Warszawie

Montaż pętli indukcyjnej Univox CTC-120 w sekretariacie. Instalacja spełnia wymogi ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Art. 6. punkt 3 b) Realizacja zgodna z normą PN-EN 60118-4