Urząd Miejski w Białej

Urząd Miejski w Białej

Urząd Miejski w Białej wyposażył stanowisko kasowe w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób z niepełnosprawnością ośrodka słuchu. Dzięki zastosowaniu urządzenia CTC-120 obsługa osób słabosłyszących staje się dużo bardziej komfortowa - dla obydwu stron.