Kaplica w Domu Seniora w Norymberdze

Pętla indukcyjna w Kaplicy w Domu Seniora w Norymberdze

Montaż pętli indukcyjnych na obszarze Unii Europejskiej. Wkonanie wielkopowierzchniowej pętli indukcyjnej w układzie macierzowym zapewni seniorom doskonały odbiór sygnałów pochodzących z TV, Radia oraz innych odbiorników/nadajników.

Montaż i kalibracja pętli indukcyjnej macierzowej w kaplicy w Domu Seniora w Norymberdze. Kalibracja zgodnie z normą DIN 60118-4.