Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Artystyczny

Wyposażenie portierni Wydziału Artystycznego UCMS w Lublinie w stacjonarną pętlę indukcyjną do obsługi osób niedosłyszących korzystających z aparatów słuchowych. Instalacja podobnych systemów wspomagających słuch ułatwia kontak z osobą z dysfunkcją słuchu.