Centrum Kultury Wrocław Zachód

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w Centrum Kultury Wrocław Zachód.

Dostawa pętli indukcyjnej macierzowej z przesunięciem fazy na sali widowiskowej. Montaż, kalibracja wraz z protokołem pomiarów stwierdzającym zgodność z normą PN-EN60118-4:2015-6