Centrum Kultury Wrocław Zachód

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w Centrum Kultury Wrocław Zachód. Dostawa pętli indukcyjnej macierzowej z przesunięciem fazy, montaż, kalibracja zgodnie z normą PN-EN60118-4:2015-6