Urząd Miasta Zgierza

Urząd Miasta Zgierza

Urząd Miasta Zgierza doposażył punkty obsługi w dodatkowe pętle indukcyjne mające na celu poprawę jakości obsługi mieszkańców oraz interesantów zmagających się z niedosłuchem.