Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dostawa i montaż pętli induktofonicznych stacjonarnych na recepcjach Domów Studenckich UCMS w Lublinie. Instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 60118-4. Służy studentom z wadami słuchu. Zastosowano rekomendowane przez Polski Związek Głuchych urządzenia szwedzkiego producenta Univox CTC-120.