Sąd Rejonowy w Gryfinie

Pętla indukcyjna - Sąd Rejonowy w Gryfinie

System indukcyjny wspomagający osoby z wadą słuchu w punkcie obsługi petenta. Pętle indukcyjne znajdują zastosowanie w kancelariach, działach, punktach podawczych sądów. Układy pętli podblatowych są niewidoczne dla oczu interesanta, a kompaktowe wymiary nie stanowią przeszkody w pracy personelowi sądu. Jest to kolejny krok do ułatwienia funkcjonowania i załatwiania ważnych spraw z osobistym stawiennictwem osób słabosłyszących.