Sąd w Sieradzu

Sąd w Sieradzu

Dostawa i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej. Instalacja spełnia postanowienia ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019)