Zakład Ubezpieczeń Społecznych Strzelce Krajeńskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Strzelce Krajeńskie

Wyposażenie stanowiska w pętlę indukcyjną do obsługi indywidualnej petenta. Instalacja zgodna z obowiązującą normą, spełnia także postanowienia ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zastosowano rekomendowany zestaw Univox CTC-120 szwedzkiego producenta dla osiągnięcia najwyższej jakości oraz zrozumiałości przekazu.