Zakład Ubezpieczeń Społecznych Międzyrzecz

System wspomagania słuchu przy stanowisku obsługi petenta