Zakład Ubezpieczeń Społecznych Międzyrzecz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Międzyrzecz

System wspomagania słuchu przy stanowisku obsługi petenta. Zainstalowano pętlę podblatową z użyciem maty indukcyjnej. To doskonałe rozwiązanie nie tylko z uwagi na podniesienie jakości obsługi klienta i likwidacji barier lecz zapewnia również komfort pracy personelowi. Nie ma konieczności prowadzenia rozmowy podniesionym tonem, wpływając tym samym negatywnie na uczestników najbliższego otoczenia.