Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Pętla indukcyjna podblatowa stanowiskowa w punkcie informacyjnym. Adaptacja stanowiska do obsługi osób z niepełnosprawnością słuchową. Instalacja z użyciem maty indukcyjnej emitującej zmienne pole magnetyczne.