Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Pętla indukcyjna stanowiskowa w punkcie informacyjnym