Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Dostawa i montaż pętli indukcyjnych na stanowiskach obsługi interesanta. Starostwo zostało wyposażone w pętle induktofoniczne - rozwiązanie rekomendowane przez Polski Związek Głuchych. Instalacja spełnia normę PN-EN 60118-4 oraz postanowienia ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.)