Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"

Montaż pętli indukcyjnej w punkcie recepcyjnym poprawi jakość obsługi osób słabosłyszących. Zainstalowane przez PRO-ROCK AV SYSTEM rozwiązanie jest zgodne z normą EN 60118-4 oraz spełnia postanowienia ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. )