Oddział ZUS w Szczecinie

Oddział ZUS w Szczecinie

Dostawa i montaż pętli indukcyjnych dla stanowisk obsługi klienta w celu ułatwienia osobom słabosłyszącym załatwienia spraw urzędowych. Dzięki zastosowaniu urządzeń wysokiej klasy firmy Univox instalacja spełnia normę PN-EN 60118-4.