Hotel Marriott w Gdyni

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w Hotelu Marriott w Gdyni

Wykonujemy instalacje tymczasowe w zakresie obsługi konferencji z udziałem osób niedosłyszących z wykorzystaniem powierzchniowej pętli indukcyjnej. Obszar działania: cały kraj

Usługa obsługi technicznej konferencji w zakresie montażu i kalibracji pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących