Hotel Marriott w Gdyni

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w Hotelu Marriott w Gdyni

Usługa obsługi technicznej konferencji w zakresie montażu i kalibracji pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących