Urząd Statystyczny w Kielcach

Urząd Statystyczny w Kielcach

Układ wspomagania słuchu dla osób słabosłyszących - pętla indukcyjna okienkowa podblatowa. Znaczna poprawa jakości słyszenia oraz kontaktu z osobami słabosłyszącymi dzięki zastosowaniu pętli indukcyjnej.