Urząd Statystyczny w Kielcach

Urząd Statystyczny w Kielcach

Układ wspomagania słuchu dla osób słabosłyszących - pętla indukcyjna okienkowa