Pałac w Tworkowie

Pałac w Tworkowie

Pętla indukcyjna macierzowa z przesunięciem fazy - projekt, dostawa, montaż, kalibracja do normy PN-EN 60118-4. Instalacja pętli indukcyjnej na obszarze odsłuchu 180mkw w rewitalizowanym Pałacu w Tworkowie ma zapewnić doskonałą jakość brzmienia oraz wyjątkową zrozumiałość przekazywanych sygnałów dla osób korzystających z aparatów słuchowych. Pętla indukcyjna w układzie macierzowym charakteryzuje się niskim wyciekiem sygnału poza obszar odsłuchu oraz posiada wyższe parametry brzmieniowe.