Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Dostawa i montaż pętli indukcyjnych do punktów obsługi interesanta. Zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.) w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim przystosowano punkt do obsługi klienta z niepełnosprawnością ośrodka słuchu. Jest to kolejny zabieg poprawiający jakość świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.