So!Coffee Factory Annopol w Warszawie

Pętla indukcyjna do obsługi indywidualnej dla osób niedosłyszących w SO!COFFEE Centrum Handlowe Annopol w Warszawie

Dostawa i montaż systemu wspomagania słuchu do obsługi indywidualnej w SO!COFFEE Centrum Annopol Warszawa. Kalibracja zgodnie z normą PN-EN60118-4.