Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Montaż pętli indukcyjnej w Muzeum Podkarpackim w Krośnie Pętla macierzowa z przesunięciem fazy. Pętla została zainstalowana na obiekcie obejmując swym zasięgiem całą przestrzeń wystawienniczą. Dzięki temu, osoby słabosłyszące korzystające z aparatów słuchowych mogą się cieszyć lepszym komfortem odbioru sygnałów podczas zwiedzania muzeum.