Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dostawa wraz z montażem pętli stanowiskowych oraz przenośnych dla obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dołącza do grona instytucji likwidujących bariery dla osób niepełnosprawnych słuchowo. Zastosowane pętle indukcyjne do obsługi indywidualnej Univox CTC-120 oraz Smartloop poprawią w znacznym stopniu jakość kontaktu z osobami o szczególnych potrzebach w tym zakresie. Instalacja spełnia obowiązującą normę EN 60118-4