Oddział ZUS w Gryficach

Oddział ZUS w Gryficach

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością słuchową, zainstalowano pętlę indukcyjną do obsługi indywidualnej. Urządzenie jest całkowicie bezobsługowe, spełnia postanowienia ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Art. 6. punkt 3 b)