Oddział ZUS w Łobzie

Oddział ZUS w Łobzie

Dostawa i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej z układem automatycznej regulacji wzmocnienia ARW (ang. AGC). Instalacja spełnia normę PN-EN 60118-4