Oddział ZUS w Choszcznie

Oddział ZUS w Choszcznie

Dostawa i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej. Pętla indukcyjna posiada wbudowany układ automatycznej regulacji wzmocnienia ARW, która pozwala odbiorcy na otrzymywanie sygnału na jednakowym poziomie. Instalacja spełnia normę PN-EN 60118-4