Knyszyński Ośrodek Kultury

Knyszyński Ośrodek Kultury

Dostawa, montaż i kalibracja pętli indukcyjnej do obowiązującej normy. Zastosowano pętlę indukcyjną wielkopowierzchniową obejmującą działaniem całą powierzchnię sali widowiskowej.