Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli

Szpital w Nowej Soli jako kolejny ośrodek zdrowia wyposażył punkty rejestracyjne w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Systemy te zapewnią pacjentowi komfort w kontakcie z personelem szpitalu bez konieczności ujawniania swojej niepełnosprawności słuchowej.