Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie

Dostawa, montaż i kalibracja pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących w czterech punktach obsługi klienta. Pętle induktofoniczne wspomagają słyszenie osób z niepełnosprawnością słuchową. Zastosowano urządzenia szwedzkiego producenta Univox. Instalacja spełnia normę PN-EN 60118-4.