Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie

Dostawa, montaż i kalibracja pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących w czterech punktach obsługi klienta