Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Koninie

Kościół Parafii pw. św. Maksymiliana w Koninie

Instalacja pętli indukcyjnej wielkopowierzchniowej w układzie macierzowym z obwodami master oraz slave obejmie idealnie równym polem działania pętli niemal cały obszar Kościoła. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, osoby korzystające z aparatów słuchowych będą mogły korzystać z właściwości zmiennego pola magnetycznego pętli indukcyjnej zajmując dowolne miejsce w obiekcie. Jest to zarazem jeden z największych lub największy układ pętli indukcyjnej w Europie. Dodatkowo Kościół Parafii św.M. Kolbe wyposażył dwa onfesjonały w pętle indukcyjne bliskiego pola, które również ułatwią kontakt osobom słabosłyszącym z duchownym.