Globis Wrocław – montaż pętli indukcyjnej

Montaż pętli indukcyjnej podblatowej stanowiskowej

Pętla indukcyjna Univox CTC-120 w punkcie recepcyjnym w Globis Wrocław. Bezobsługowy system wspomagania słuchu dla osób ze szczególnymi potrzebami - dla osób słabosłyszących. Realizacja jest zgodna z normą PN-EN 60118-4. System indukcyjny rekomendowany przez Polski Związek Głuchych.