Zus w Koszalinie

Zus w Koszalinie

Montaż systemu indukcyjnego na sali obsługi klienta. Inspektorat ZUS w Koszalinie został wyposażony w instalację indukcyjną, która pomaga osobom słabosłyszącym w kontakcie z personelem. Stanowi bardzo duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych słuchowo. Pętla indukcyjna spełnia normę PN-EN 60118-4