Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej

Dostawa i zabudowa pętli indukcyjnej okienkowej przy stanowisku rejestracji pacjenta.

Uruchomienie pętli stanowiskowej okienkowej ułatwiającej kontak osobom słabosłyszącym. Zainstalowano pętlę stacjonarną, bezobsługową firmy Univox.