Petla indukcyjna powierzchniowa w układzie macierzowym dla osób niepełnosprawnych słuchowo

Petla indukcyjna powierzchniowa w układzie macierzowym dla osób niepełnosprawnych słuchowo