Palarnia Kawy w Starczanowie

Pętla Indukcyjna w Palarni Kawy Astra w Starczanowie. Projekt, dostawa, montaż, kalibracja zgodnie z normą PN-EN60118-4 dwóch układów pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.

W kwietniu 2017 roku dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 2 układy pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących w Palarni Kawy Astra w Starczanowie. Usługa polegała na zaprojektowaniu układów pętli, następnie ułożeniu przewodu przed wylaniem posadzki. Ważnym elementem każdej instalacji jest wykonanie prawidłowej kalibracji układu, zgodnego z obowiązującą normą PN-EN60118-4. Pętla induktofoniczna w w palarni kawy będzie służyła poprawie komunikacji z pracownikami z dysfunkcją słuchu. Dzięki niej będzie możliwe odseparowanie dźwięków maszyn od komunikatów np. kierownika zmiany.