ZDW Zielona Góra – montaż pętli indukcyjnej dla klientów słabosłyszących

ZDW Zielona Góra - montaż pętli indukcyjnej dla klientów słabosłyszących