Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w Kościele w Norymberdze