Akademia Śląska – Zabrze – montaż pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących korzystającyhc z aparatów słuchowych. Pętle indukcyjne na uczelniach