Akademia Śląska Katowice – Zabrze

Akademia Śląska Katowice - Zabrze

Dostawa, montaż układów pętli indukcyjnych wielkopowierzchniowych w aulach oraz sali multimedialnej w obiektach Akademii Śląskiej w Katowicach i Zabrzu. Zainstalowane sytemy zapewniają studentom słabosłyszącym komfortowy dostęp do informacji podczas prelekcji oraz wykładów.